Подаци о хотелу као правном лицу

Образац за евидентирање пословних партнера

Ред. брПотребни подаци за идентификацијуПодатак 
1.Порески идентификациони број (ПИБ)103698969 
2.Матични број лица (правног лица, радње)08855927 
3.Фирма (пун назив)Казнено поправни завод Сремска Митровица 
4.Фирма (скраћени назив)КПЗ Сремска Митровица 
5.Име и презиме одговорног лицаАлександар Алимпић 
 ПОДАЦИ О СЕДИШТУ – ПРЕБИВАЛИШТУ  
6.1.ОпштинаСремска Митровица 
6.2.МестоСремска Митровица 
6.3.Назив улицеФрушкогорска 
6.4.Кућни број (слово)ББ 
6.5.Број телефона022/638-200, 022/638-256 
6.6.Број факса022/631-482 
6.7.Е-маил  
6.8.Купац, добављач, купац и добављачКупац и добављач 
6.9.Обвезник ПДВДа 
7.ЈМБГ грађана – физичког лица/  

 Подаци о рачуну у банциБрој текућег рачуна 
1.Управа за трезор840-31121845-03 
2.Позив на број при уплати4600036040174231523 

 Подаци о пословној јединици – филијали  
1.Назив пословне јединице – филијалеХотел „Моравица“ 
2.Седиште пословне јединице – филијалеСокобања 
3.Место – општинаСокобања 
4.Назив улицеРудничка 
5.Кућни број4 
6.Број телефона018/880-600 018/830-602 018/830-622 
7.Број факса018/830-656 018/830-135 
8.Е-маилdirektor@hotelmoravica.rs 
9.Овлашћено лице – контакт особаЛазански Славиша 

 

Подаци о хотелу као правном лицу