Сокобања

Највећи део општине Сокобања се налази у саставу просторног Kарпатско-балканског планиснског система, док само мањим делом, на западу задире у у зоне старе родопске масе. Сокобања је смештена у централном делу Источне Србије. Она лежи између планине Ртањ на северу, Озрена, Лесковика и Девице на југу и између моравске долине на западу и тимочке на истоку. Општина Сокобања захвата површину од 525 км2. Сокобања припада зони бања малих висина (зона од 300 – 600 м н.в.), односно ниско планинском котлинском типу. Сама Сокобањска котлина лежи на 400 м просечне надморске висине.

У административно-територијалном погледу, Сокобања улази у састав Зајечарског округа, заједно са општинама Зајечар, Kњажевац и Бољевац. Општина Сокобања се граничи са пет општина: на северу са општином Бољевац, на истоку са општином Kњажевац, на југоистоку са општином Сврљиг, на југу са општином Алексинац и на западу са општином Ражањ.

Овакав адмонистративно територијлани положај омогућава повезивање територије општине Сокобања са суседним општинама у циљу развоја различитих врста привредних делатности, а самим тим и туризма. Сокобања обухвата 25 несеља, од којих су 24 сеоског типа и једно насеље градског типа – насеље Сокобања, које је уједно адмиснистративно управни, привредни, туристички, здравствени, културни и просветни центар. Основне карактеристике географског положаја, постојаћи природни ресурси, пре свега квалитет ресурса и постојање извора термалних вода усмерили су досадашњи развој привреде Сокобање на три делатности: туризма, пољопривреду и сектор предузетништва у области трговине и услуга. У овим областима је запослен највећи број радно активног становништва. Општина Сокобања према последњем попису из 2011. године има 16.894 становника.

*Простор Сокобање карактерису повољне климатске карактеристике, која јој дају обележја климатског лечилишта, односно ваздушне бање. Оно сто утиче да њен ваздух буде лековит и здрав, да она предњачи у лечењу респираторних болести је недостакт индустријског загађења, богатство природе, шума, планина и воде, а изнад свега њена умерено континентална клима. Најнжи делови територије општине а којима припада и Бања одликује се умерено континенталнталним карактеристикама које одговарају средњовисинској клими (300-800м), са одсуством јаких ветрова, добром осунчаношћу и присуством шумских аеросоли и ароматичних супстанци у ваздуху.

* У ободним планинским пределиима преовладава висинска клима (800-1300 м) са сниженим парцијалним ваздушним притиском, ниском аерозагађеношћу, смањеним садржајем водене паре, чистом атмосфером, интензивним инфрацрвеним и ултраљубичастим зрачењем, Из наведених карактеристика проистиче закључак о веома повољном рекреативном и здравственом дејству висинске климе, која се функционално може усмерити у правцу превентиве, лечења, рехабилитације нарочито у јужној зони Озрена, Лесковика и Девице.

Највредније хидрографске туристичке потенцијале Сокобање чине лековите минералне воде. Ове воде на територији општине јављају се на више места, при чему је могуће издвојити две зоне: сокобањску и зону Јошанице. У Сокобањи постоје топли, хладни и млаки извори минералне воде, који су сконцентрисани на три локаитета: у централном бањском парку, на локалитету Бањица и зони корита реке Моравице. Kарактеришу се различитом издашношћу и температуром, разноликим хемијским саставом и степеном радиоактивности. Радиоактивност лековитих извора има вредност 5,7 до 13,5 МЈ, која их сврстава у групу најрадиоактивнијих минерланих вода у Србији. Температура воде се креће од 28 Ц до 45 Ц, на основу чега је шест основних извора сврстано у две групе:

ХИПЕРТЕРМАЛНИ у централном бањском парку( чија је температура воде између 39 и 45 Ц): Бунар Преображење, Свети Арханђел,
ХИПОТЕРМАЛНИ на Бањици, недалеко од корита реке Моравица (чија је температура воде између 28 и 34 Ц): Бањица 1, БАњица 2, Пијаца.

МЛАKИХ извора има још и у кориту реке Моравица и обично се примете при ниском водостају по гасовима који на том месту избијају.
ХЛАДНИ извори Лептерија и Здрављак са температуром од 20 степени, где је вода потпуно бистра, без мириса и укуса.

Обележја напред наведених термоминералних извора омогућавају широку лепезу њихове употребне вредности у туристичке и здравствене сврхе. Посебно ако се они третирају комплементарно са гасом радоном, саставом ваздуха и вредностима микроклиматских елемената Бање и непосредног окуржења, као и са изворима у Бањи Јошаници које прати и лековито блато пелоид. Спој ових природних начина лечења путем чистог кисеоника, лековитом водом и блатом зове се балнеоклиматологија

Методе лечења у Сокобањи су различита: лечење купањем, инхалирањем , лечење пијењем лековитих вода, лечење испирањем и то женских полних органа, носа, уста и грла, црева, очију и лечење масажом.

Болести које се успешно лече у Сокобањи:

  • болести дисајних органа ( акутни и хронични бронхитис, хронично запаљење плућа, бронхијална астма, хронична обољења грла и душника),
  • неуролошка обољења,
  • реуматичне болести,
  • регулација телесне тежине,
  • болести органа за варење, бубрега и бешике,
  • хронична гинеколошка обољења,
    лакси облици хипертензије,
  • психичка и физичка исцрпјеност.

Главни носиоци и организатори култунних садржаја у туристичкој понуди Сокобање су Туристичка организација Сокобање, библиотека и музеј. У време летење туристичке сезоне у оквиру „Бањског културног лета“ одржавају се различите манифестације: забавног, спортског и културног карактера. Нивоом атрактивности и туристичке привлачности послебно се истичу:

1. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“ „Прва хармоника Сокобање“ је културно-забавна манифестација, такмичарског карактера, која је први пут одржана давне 1962. године. Име фестивала се мењало током година, најпре се звао Прва хармоника Сокобање, Србије па Југославије, а данас је то Међународни фестивал Прва хармоника – Сокобања. У протеклих 47 година кроз овај фестивал, који је цењен и у земљи и у свету, прошло је више хиљада такмичара. Многи победници, данас су еминетни стручњаци и професори на академијама, шефови великих оркестара, мајстори хармонике.

Такмичари су подељени у 8 категорија: петлићи до 10 година, пионири 10-12 год., старији пионири 12-14 год., млађи јуниори 14-16 год., јуниори 16-18 год., сениори преко 18 год., дует хармоника до 15 год., дует хармоника преко 15 год. старости. Фестивал се одвија у две етапе: предтакмичење или четвртфинале се одржава у десетак градова у Србији и Македонији у виду јавне аудиције, полуфинале у јулу и финале у августу, на летњој позорници „Врело“ у Сокобањи. ХОТЕЛ МОРАВИЦА ПОДРЖАВА ОВО ТАKМИЧЕЊЕ, У KОНГРЕСНОЈ САЛИ ПО ТРАДИЦИЈИ НАСТУПАЈУ ТАKМИЧАРИ., ПРЕД ПОЛУФИНАЛНИ И ФИНАЛНИ НАСТУП НА ЛЕТЊОЈ ПОЗОРНИЦИ ВРЕЛО.

Св. Јован биљобер -програм Свечаности Св. Јован Биљобер обухвата излете до познатих сокобањских туристичких локалитета уз сакупљање лековитог биља, стручна предавања о лековитом биљу, традиционални избор принцезе Биљарице, плетење и избор најлепшег ивањданског венчића и Биљну параду. Удружење за лековито биље „др Јован Туцаков“ одржава обуку берача самониклог лековитог биља, уз доделу сертификата. На празник св. Јован сваке године организује се излет до Ртња када се одржава и традиционални успон на његов највишег врха, Шиљак. Излет се реализује у пратњи туристичког водича, чланова ПД „Оштра чука“ и познавалаца лековитог биља.

Златне руке-ово је традиционална манифестација, која се одржава од 1983. год., где се учесници такмиче у припремању старих, традиционалних, готово заборављених јела, вештинама старих заната и народним рукотворинама. Одржава се сваке године 14. јула, у центру града и окупља око педесетак учесника. Бројни посетиоци могу од љубазних домаћица добити савете о припреми неког старинског јела а могу и пробати неки од специјалитета. Исто такмичење, на републичком нивоу, организује Туристичка организација Србије, прихвативши иницијативу Сокобање за оваквом смотром.

Турнир Август у августу – турнир у малом фудбалу, одбојка на песку, кошрка су само део манифестације „Августа у августу“ које привлаче младе из разних крајева како да се опробају у поменутим спортовима тако и да уживају пратећи исте.